Jak nám to funguje?

„Klidné moře zkušené námořníky nerodí.“

Nový školní rok 2022/2023 jsme zahájili s radostí…

Učíme s radostí v nových prostorách. Najdete nás na adrese Husova 48.

Jsme skupina dětí od první do sedmé třídy.

Je nás jedenáct. Máme tedy ještě 4 volná místa.

Školné je 4000 Kč měsíčně včetně prázdnin.

I

Jedná se o vzdělávání se zaměřením na individuální vlohy každého dítěte.

I

Děti jsou vzdělávány v souladu se školním vzdělávacím programem kmenové školy.

I

Pro individividuální vzdělávání je potřeba vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny o tom, že je vaše dítě schopno se takto vzdělávat.

I

Vzdělávání dětí je založeno na spolupráci všech rodin dle možností. „Každý může přiložit ruku k dílu a vnést do vzdělávání něco nového.“

I

Základem komunitního vzdělávání je otevřenost a schopnost sdělovat si informace, nápady, přání i kritiku s respektem. „Společně si vytváříme podmínky pro vzdělávání našich dětí.“