Zápis

„Hlavním myšlenkou je vytvoření fungující skupiny, která se navzájem podporuje a inspiruje. “

Pro nový školní rok 2022/2023 otevřeme…

Od nového školního roku 2022/2023 přijímáme děti od 1. do 7. třídy.
Maximální počet ve vzdělávací skupině pro rok 2022/2023 je 15 dětí.

Co nabízíme:

 • setkávání a prostory přímo v Jičíně
 • kvalifikované a aprobované pedagogy
 • práce dětí v malém kolektivu ve věkově smíšených skupinách
 • učení v přírodě
 • zajímavé metody práce
 • badatelskou činnost
 • propojení života ve městě s výukou
 • poznávání svého blízkého okolí (příroda, život, kultura, historie)
 • otevřený dialog a hledání společné cesty

Co očekáváme:

 • zamyslete se, co byste chtěli naší komunitě nabídnout
 • vyplňte prosím tento přihlašovací dotazník  nebo nás kontaktujte
 • od nového školního roku 2022/2023 přijímáme děti od 1. do 7. třídy
 • maximální počet ve vzdělávací skupině pro rok 2022/2023 je 15 dětí