Komunitní škola
RADOSTNÁ
Jičín

„Život je pohyb, pohyb je život.“

O Radostné škole

Děti se vzdělávají ve věkově smíšených skupinách. Pro mladší děti jsou starší spolužácí motivací a starší si s mladšími upevňují svoje dřívější znalosti a dovednosti.

Ve škole věnujeme hodně pozornosti komunikaci a spolupráci. Děti se učí stanovovat si svoje cíle a dosahovat jich. Samy hodnotí svoje výsledky a navrhují zlepšení. Učí se fungovat jako tým.

Důležité znalosti a dovednosti upevňujeme v projektech, kde si děti mohou zažít, vyzkoušet a porozumět souvislostem a samy je k něčemu dalšímu použít.

Vyrážíme do přírody, do muzea, na exkurze, za sportem a jinými zajímavými aktivitami.

Jsme si vědomi, co jsou základní znalosti a dovednosti, které by měly získat všechny děti. Plníme plány pro daný stupeň vzdělávání.

Část školního času mají děti vyhrazenou na samostatnou práci na zadaných úkolech. Některé úkoly si mohou vybírat, některé patří k nepostradatelnému minimu pro všechny. Děti se učí tento čas organizovat podle sebe.

Výuka angličtiny probíhá od třetího ročníku.

Dveře máme otevřené od pondělí do pátku od 7.30 do 13 h.

Děti mají k dispozici krásný prostor v centru města Jičína. Součástí prostoru je kuchyňka a velká šatna.