Komunitní škola
RADOSTNÁ
Jičín

„Život je pohyb, pohyb je život.“

Cílem naší komunitní školy v Jičíně je vychovávat děti zdravě odvážné, které…

  • jsou otevřené a vidí svět v souvislostech
  • si přirozeně vytváří svůj názor a umí jej sdělit ostatním
  • umí spolupracovat a nebojí se chyb
  • ví, jak řešit konflikty a umí si poradit s různými překážkami
  • jsou empatické a solidární se slabšími
  • dokážou se samy rozhodovat na základě svých zkušeností a znalostí

Naše komunitní škola Radostná usiluje při vzdělávání dětí o udržení rovnováhy mezi svobodou a řízeností, přítomným okamžikem a plánováním, školou jako institucí a jejím užitečným propojením s reálným světem.

Je místem, kde se děti učí pro život, ne pro učitele či rodiče. Je místem, kde jsou děti hodnocené za svůj nebo společný posun. Je působištěm, kde je vzdělání radostí a dává smysl.

Klíčovou myšlenkou naší školy je propojit školu, rodiče a děti.

Každá rodina by se měla podílet přímou činností, typicky v oblasti své profese nebo svého zájmu. Děti tak tráví čas nejen s aprobovanými pedagogy a odborníky na danou oblast, ale především se svými dospěláky.

Přispíváme tak k tvorbě komunity a rozvíjení vztahů mezi dětmi a dospělými. Vzniká tak možnost zprostředkovat dětem různorodou realitu a umožnit jim hledání jejich vlastní cesty. Podporujeme v dětech přirozenou zvídavost, radost z objevování, samostatnost a zdravou sebejistotu.

Klademe důraz na pochopení problematiky do hloubky.

Děti jsou vedeny ke spolupráci, vzájemnému respektu, kultivované komunikaci a schopnosti prezentovat výsledky svých prací.

Principy demokracie, tzn. řešení názorových rozdílů se učí děti pomocí demokratické diskuse a hledáním nejvhodnějšího řešení ve prospěch celku. Pro děti jsou připravené učební bloky, odborné exkurze, sportovní aktivity, řemeslné dílny i zážitkové semináře.

Spojení pohybu a učení je pro nás základní ideou. Učení a pohyb v přírodě je prioritou naší školy.